Utvalget

Unn Røyneland
leiar
Unn Røyneland (f. 1967) er professor i nordisk språkvitskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium ved Universitetet i Oslo og er nestleiar ved Senter for fleirspråklegheit (MultiLing) ved same universitet. Forskinga til Røyneland dekkjer fleire ulike tema; frå språkpolitikk, språkplanlegging og normering, til dialektkontakt og dialektendring, språkbruk i sosiale medium og fleirspråklegheit. Røyneland var nestleiar i rettskrivingsnemnda for nynorsk som utarbeidde 2012-normalen.

Terje Lohndal
nestleiar
Terje Lohndal (f. 1985) er professor i engelsk lingvistikk ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet i Trondheim (NTNU) og professor II ved Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet. Han arbeider særleg med komparativ språkforsking og fleirspråklegheit. Lohndal er styremedlem i Det Norske Videnskaps-Akademi. Han er også varamedlem i styret til Språkrådet.

Hilde Sandvik
Hilde Sandvik (f. 1970) er journalist og redaktør. Etter ti år som kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende sa ho opp for å starte den nordiske medieplattforma Broen.xyz. Ho leier debattar og konferansar i inn- og utland og har sete i ekspertgruppa for Nordisk språkkoordinasjon, som koordinerer samarbeidet mellom dei sentrale aktørane i dei nordiske landa på språkområdet. Sandvik er nestleiar i styret til Foreningen Norden og sit i styret til Amedia. 

Wegard Harsvik
Wegard Harsvik (f. 1967) er leder for samfunnskontakt og strategi i LO. Han har lang politisk erfaring, blant annet som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet, der han hadde ansvar for språksaker. Han har også vært politisk rådgiver i Utdanningsdepartementet og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Harsvik var rådsleder i Nynorsk kultursentrum i perioden 2011–2013. Han er cand.mag. med fagene sosialøkonomi, sosiologi og historie fra Universitetet i Oslo.

Hildegunn Amanda Soldal
Hildegunn Amanda Soldal (f. 1978) er nettsjef i NRK. Soldal er utdannet journalist og begynte karrieren som korrekturleser i avisa The Guardian i England, hvor hun etter hvert fikk jobbe med både digital journalistikk og utvikling i flere roller. I Norge har hun blant annet jobbet som digitalredaktør i Dagbladet og utviklingsdirektør i Aller Media.

Shahzad Rana
Shahzad Rana (f. 1967) har arbeidet med teknologi siden begynnelsen av 1990-tallet. Med bakgrunn som seriegründer og teknologidirektør i Microsoft er han spesielt interessert i språkteknologi som framtidas grensesnitt mellom menneske og maskin. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo og har studert informatikk og filologi.

Hilde Sollid
Hilde Sollid (f. 1970) er professor i nordisk språkvitenskap ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, hvor hun underviser i norsk ved grunnskolelærerutdanningen for 5.–10. trinn. Sollid forsker på nordnorske språkforhold i og utenfor klasserommet og er blant annet med i Norges forskningsråds prosjekt Urfolk, medborgerskap og utdanning.

Sekretariat:
seniorrådgivar Lars Ivar Nordal, skrivar
seniorrådgivar Bjørg Nesje Nybø, prosjektleiar

Foto:

Berge Myrene: Språkmangfold i arbeidslivet (bilde 2)

Elias Dahlen: Språk i skolen (bilde 1)

Getty Images: Språkmangfold i arbeidslivet (bilde 1), Ein språkteknologisk kvardag (bilde 1 og 2), Mediespråk i endring (bilde 2), Språkvalg i akademia (bilde 1 og 2), Det fleirspråklege Noreg (bilde 1)

Katrine Gade: Det fleirspråklege Noreg (bilde 2)

Kristine Kiilerich: Språk i skolen (bilde 2 og 3)

Nadia Frantsen / UiO: Språkmangfold i arbeidslivet (bilde 3), Mediespråk i endring (bilde 1), Det fleirspråklege Noreg (bilde 3)